Webinar: Risikofylt lek i barnehagen

Kurset gir deg økt forståelse for viktigheten av risikofylt lek i barnehagen og hvordan dere i barnehagen kan tilrettelegge for det, samtidig som dere ivaretar sikkerheten.