Forside » Vår forskning

Vår forskning

Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer
(EnCompetence)

EnCompetence er et samarbeidsprosjekt mellom oss og DMMH, OsloMet, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune.

EnCompetence undersøker hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse. Det er et mål å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen.

Les mer

Doktorgradsprosjekt

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager finansierer per i dag én næringsstipendiat, men har ambisjoner om flere. Dette er viktig for utviklingen av senteret. Tone er faglig tilknyttet GoBaN-prosjektet.

Arbeidstittel: «Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell: en studie om hvordan lekemateriell brukes i lek og læring for barna i barnehagen».

Doktorgradsstudent: Tone Rove Nilsen, ph.d-student i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag ved Nord universitet.

Les mer