Forside » Samarbeid

Samarbeid

Vil du være med å bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet?

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager jobber for høy kvalitet i kommunale og private barnehager i hele landet. Vi samarbeider blant annet med myndigheter, universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Vi ønsker å være bindeledd mellom forskning, utdanning og praksisfelt. Les mer om våre forskningsprosjekter.

Vi har i tillegg samarbeidet om kompetansehevende tiltak med flere av de nasjonale sentrene, Norsk friluftsliv, Kripos, Statens Barnehus, Rosa kompetanse, PBL og Medlearn.

Vil du samarbeide med oss?

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ønsker å samarbeide om økt kvalitet i barnehagene. Har du et prosjekt eller en ide? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss