Forside » Samarbeid

Samarbeid

Vil du være med å bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet?

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager jobber for høy kvalitet i kommunale og private barnehager i hele landet. Vi samarbeider blant annet med myndigheter, universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Vi ønsker å være bindeledd mellom forskning, utdanning og praksisfelt. Les mer om våre forskningsprosjekter.

Vi har i tillegg samarbeidet om kompetansehevende tiltak med flere av de nasjonale sentrene, Norsk friluftsliv, Kripos, Statens Barnehus, Rosa kompetanse og PBL.

Vil du samarbeide med oss?

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ønsker å samarbeide om økt kvalitet i barnehagene. Har du et prosjekt eller en ide? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss