Forside » Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Vi tilbyr kompetanseheving og bistår barnehager over hele landet med utviklingsprosesser. 

Den jobben Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager gjør skal bidra til å styrke den barnehagefaglige kompetansen i barnehagene. Vi er opptatt av å imøtekomme de behovene barnehagene har.

Er du medlem i PBL inngår noe veiledning som en del av medlemskapet.

Kurs
Vi skreddersyr kurs etter ditt behov. Ta kontakt med oss for å finne en god løsning for din barnehage. Se vår aktivitetskalender for aktuelle kurs. Vi kan også utforme kurs på bestilling.

Veiledning
Vi tilbyr støtte og veiledning til barnehager og barnehageeiere i deres utviklingsprosesser. Vi kan både bistå i pedagogisk planarbeid og i implementeringsprosesser. Vi tilbyr også veiledningstjenester.

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva som passer for din barnehage eller kommune!

Webinar
Vi arrangerer gjerne bestillingskurs og andre kompetansehevende tiltak  som webinarer på nett. I tillegg kan du
Se våre tilgjengelige webinarer.

Kartlegging – Class

CLASS (Classroom Assessment Scoring System) er et forskningsbasert observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre interaksjoner og samspill mellom barn og voksne i barnehage og skole.  

Målet med CLASS er å stimulere til gode intaksjoner og samspill mellom barn og voksne slik at barna opplever trygghet, livsmestring, og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. Les mer.

Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hva som passer for din barnehage eller kommune!