Forside » Naturpilotene

Naturpilotene

Få en naturpilot i din barnehage!

Vårt mål er å utdanne naturpiloter i barnehagene. Disse skal være inspiratorer for å få kolleger, barn og foreldre til å bli enda flinkere til å bruke nærområdet til små og store turer.

Naturpilotene i møte med ny rammeplan

Dette kurset passer for deg som ønsker inspirasjon, ideer og kunnskap om hvorfor og hvordan du kan bruke naturen som læringsarena. Kurset passer også for deg som har vært på et naturpilotkurs tidligere.

Kontakt oss for bestilling av naturpilotkurs:

Telefon: 75 55 37 00

E-post: kunnskapssenteret@nkfb.no

 

Naturen som læringsarena – gratis brosjyre

Høsten 2017, 2018 og 2019 ga Naturpilotene ut brosjyrene «Naturen som læringsarena» i forbindelse med Friluftslivets uke. I brosjyrene får barnehage tips til ulike aktiviteter og mat dere kan lage ute. Alle aktivitetene er koblet til ny rammeplan for barnehager.

Last ned 2019-brosjyre Last ned 2018-brosjyre Last ned 2017-brosjyren

Om Naturpilotene

Naturpilotene ble startet i 2015 som et prosjekt i forbindelse med Friluftslivets år og i 2018 er prosjektet fortsatt i full gang.

Gjennom hele 2015 arrangerte PBL dagskurset «Naturpilotene – med barnehagen på tur i nærmarka» for alle private og kommunale barnehager i hele landet. I løpet av året deltok over 2.000 barnehageansatte på dagskurset. Prosjektet var så vellykket at det i 2016 ble bestemt at det skulle videreutvikles i samarbeid med Norsk Friluftsliv. Prosjektet ble da overført til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.