Forside » Veiledning

Veiledning

Veiledning for barnehagelærere og pedagogiske ledere

Har du behov for veiledningsordning for nyutdannede eller barnehagelærere på dispensasjon?

Vi veileder på en systematisk måte etter en strukturert og målrettet plan. Veiledningen har et omfang som bidrar til læring og utvikling. Veiledningen foregår i grupper og med mulighet for en-til-en veiledning. Hva er dine behov? Vi skreddersyr opplegget for deg og din barnehage!

Eksempler:

  • Nettverk, gjennomgående i ett år
  • Individuell veiledning

Kontakt oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

Kontakt oss

Hvorfor trenger du dette?

Våren 2017 fattet Stortinget følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning».

Kunnskapsdepartementet lanserer nå prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole som uttrykker ambisjoner for hvordan veiledningen skal gjennomføres.

Mål: Alle nyutdannede nytilsatte lærere får en god overgang fra utdanning til yrke gjennom likeverdige tilbud om veiledning av god kvalitet, i tråd med prinsippene for veiledning i nasjonale rammer for veiledning (2018).

Ansvaret for å ivareta nyutdannede nytilsatte lærere på en god måte ligger lokalt hos arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringsloven § 10-8 og friskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav i.